Tag: Bajkoterapia

Bajkoterapia

BAJKOTERAPIA JAKO METODA WYCHOWAWCZA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ EMOCJONALNO-SPOŁECZNY DZIECI W WIEKU SZKOLNYM I PRZEDSZKOLNYM Szkolenie w formie nagranego webinaru! Bajki terapeutyczne

Continue Reading →