Interwencja kryzysowa wobec osoby, która ma myśli samobójcze

Bez kategorii
Lista życzeń Udostępnij
Udodstępnij ten kurs
Link
Udostępnij na mediach społecznościowych

O kursie

Prowadząca: Agnieszka Szewczyk- psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie integracyjnym. Osią szkolenia jest nurt systemowy ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą. Specjalizuje się w pracy z kryzysami, trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi, obniżonym nastrojem, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

 

Celem szkolenia jest poznanie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat:

 • Jak przebiega kryzys;
 • Procesu zachowań samobójczych;
 • Etapów syndromu presuicydalnego;
 • Czynników ryzyka próby samobójczej;
 • Narzędzi stosowanych w sytuacji interwencji kryzysowej;
 • Planu bezpieczeństwa w kontakcie z osobą z myślami samobójczymi.
 • Literatury pomocnej w pogłębianiu wiedzy na temat interwencji kryzysowej.

Cele interwencji kryzysowej w sytuacji zachowań samobójczych:

 • utrzymanie osoby przy pragnieniu życia, a nie zmiana osobowości czy leczenie objawów zaburzeń,
 • nawiązanie kontaktu emocjonalnego, aby przełamać zawężone relacje z ludźmi,
 • odreagowanie agresji poprzez możliwość mówienia,
 • agresywnych uczuciach i myślach,
 • przezwyciężenie bierności poprzez wyodrębnienie problemów możliwych do rozwiązania i wspomaganie w ich rozwiązywaniu,
 • przerwanie monotonii przeżyć, uczenie nowych sposobów zachowań,
 • pobudzenie fantazji, rozmyślań, planów na dalsze życie – odbudowa poczucia nadziei i zmniejszenie wrażenia beznadziejności.

 

Szkolenie w formie webinaru nagranego za pomocą platformy ClickMeeting

W celu odebrania zaświadczenia ze szkolenia Interwencja kryzysowa wobec osoby, która ma myśli samobójcze napisz na biuro@grupasokrates.pl

Pokaż więcej

Czego się nauczysz?

 • Jak przebiega kryzys;
 • Procesu zachowań samobójczych;
 • Etapów syndromu presuicydalnego;
 • Czynników ryzyka próby samobójczej;
 • Narzędzi stosowanych w sytuacji interwencji kryzysowej;
 • Planu bezpieczeństwa w kontakcie z osobą z myślami samobójczymi;
 • Literatury pomocnej w pogłębianiu wiedzy na temat interwencji kryzysowej.

Zawartość kursu

Interwencja kryzysowa

 • Webinar
  01:12:35

Student Ratings & Reviews

Brak ocen
Brak ocen