Sygnaliści to nie problem!

Kategorie: Prawo oświatowe
Lista życzeń Udostępnij
Udodstępnij ten kurs
Link
Udostępnij na mediach społecznościowych

O kursie

„SYGNALIŚCI TO NIE PROBLEM!”

DOKUMENTACJA I OBOWIĄZKI DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK JAKO PRACODAWCÓW. SZKOLENIE NA PODSTAWIE USTAWY – NIE PROJEKTU!

Szkolenie w formie webinaru nagrane na platformie CLICK MEETING

 

Szanowni Państwo,

Sygnaliści to nie problem! 16 grudnia 2019 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Polski ustawodawca zobowiązany był do implementacji dyrektywy do naszego porządku prawnego do 17 grudnia 2021 r. Pracodawcy zobligowani będą do stworzenia i wdrożenia mechanizmów służących dokonywaniu zgłoszeń przez „sygnalistów”, w szczególności określenia kanałów zgłoszeń czy stworzenia wewnętrznych procedur.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy o nałożonych na pracodawców obowiązkach polegających w szczególności na przyjęciu regulaminu zgłoszeń naruszania prawa, utworzenie kanałów zgłoszeń, prowadzenie rejestru zgłoszeń i działań następczych poprzez uruchomienie procedur wyjaśniających i dochodzeń wewnętrznych.

Szkolenie prowadzi wybitny specjalista w tej dziedzinie – ekspert prawa administracyjnego i oświatowego – Anna Król

Zagadnienia:

 • Jak należy rozumieć, interpretować i używać pojęcia sygnalista oraz nieprawidłowości.
 • Omówienie istotnych kwestii uregulowanych w Dyrektywie 2019/1937 oraz regulacjach prawa krajowego a także ich wpływu na praktyka funkcjonowania placówki.
 • Trójstopniowy system zgłaszania nieprawidłowości: zgłoszenia wewnętrzne, zewnętrzne, ujawnienia publiczne – jak powinien działać system?
 • Tworzenie i konsultacja regulaminu zgłoszeń wewnętrznych – dokumentacja.
 • Ochrona prawna sygnalistów, sankcje – aspekty prawne i praktyczne.

 

 

Szkolenie w formie webinaru nagrane na platformie CLICK MEETING

 

Pokaż więcej

Czego się nauczysz?

 • Jak należy rozumieć, interpretować i używać pojęcia sygnalista oraz nieprawidłowości.
 • Omówienie istotnych kwestii uregulowanych w Dyrektywie 2019/1937 oraz regulacjach prawa krajowego a także ich wpływu na praktyka funkcjonowania placówki.
 • Trójstopniowy system zgłaszania nieprawidłowości: zgłoszenia wewnętrzne, zewnętrzne, ujawnienia publiczne – jak powinien działać system.
 • Tworzenie i konsultacja regulaminu zgłoszeń wewnętrznych - dokumentacja.
 • Ochrona prawna sygnalistów, sankcje – aspekty prawne i praktyczne.

Zawartość kursu

Sygnaliści to nie problem
Dziękujemy za skorzystanie szkoleń organizowanych przez GES SOKRATES :)

 • Sygnaliści
  02:59:38

Student Ratings & Reviews

Brak ocen
Brak ocen