Praktyczne i prawne konsekwencje zmiany w przepisach Ustawy Karta Nauczyciela

Lista życzeń Udostępnij
Udodstępnij ten kurs
Link
Udostępnij na mediach społecznościowych

O kursie

PRAKTYCZNE I PRAWNE KONSEKWENCJE ZMIANY W PRZEPISACH USTAWY KARTA NAUCZYCIELA – AWANS ZAWODOWY, OCENA PRACY NAUCZYCIELA I DYREKTORA,KWALIFIKACJE I ZATRUDNIANIE SPECJALISTÓW

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie ustawy z dnia 05.08.2022r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi. Podczas szkolenia zostaną omówione nowe zasady:

 • uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego, jak również przepisy przejściowe, które dotyczą nauczycieli, którzy na przed wejściem w życie ustawy byli zatrudnieni w szkole,
 • dokonywania oceny pracy wraz z przykładami rozwiązań, które mogą zostać przyjęte w danej szkole, przedszkolu, placówce przez dyrektora,
 • zatrudniania nauczycieli, w tym wymagane kwalifikacje od pedagoga specjalnego.

Uczestnikom zostaną udzielone praktyczne wskazówki jak przykładowo wyznaczyć mentora, czy odbywanie przygotowania do zawodu może nastąpić w każdym czasie, jakie działania podjąć w przypadku rozwiązania stosunku pracy, jak sporządzić dokumentację związaną z awansem zawodowym czy oceną pracy (uczestnicy otrzymają przykładowe pisma sporządzane przez dyrektora), jaki przepis zastosować dla nauczycieli, którzy na dzień wejścia w życie ustawy są w trakcie stażu a jakie regulacje prawne będą miały zastosowanie dla nauczycieli, którzy mieli dopiero rozpoczynać staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

 

Treści szkolenia:

 1. Przygotowanie do zawodu nauczyciela:
 1. warunki odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
 2. świadczenie na start,
 3. wymiar przygotowania do zawodu nauczyciela,
 4. wyznaczenie mentora, jego wymogi oraz zadania,
 5. nieobecności w trakcie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
 6. prowadzenie zajęć w obecności dyrektora, mentora, doradcy zawodowego, nauczyciela konsultanta, przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć z tej samej lub innej szkoły – osobę tą wskazuje dyrektor szkoły,
 7. powołanie komisji, która wydaje opinię  o przeprowadzonych zajęciach.2. Zasady uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez:
 1. nauczycieli akademickich z dniem zatrudnienia,
 2. nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu nauczyciela,
 3. nauczycieli kontraktowych na zasadach dotychczasowych z uwzględnieniem przepisów przejściowych.3. Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego:
 1. na zasadach dotychczasowych z uwzględnieniem przepisów przejściowych,
 2. na zasadach obowiązujących od 01.09.2022r.4. Ocena pracy nauczyciela:
 1. dokonywana na zasadach ogólnych (w każdym czasie nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej),
 2. dokonywana w trakcie przygotowania do zawodu nauczyciela,
 3. dokonywana w związku z ubieganiem się o stopnień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
 4. dokonywanie w przypadku ustania stosunku pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu
  i nauczyciela mianowanego,
 5. kryteria oceny pracy – przykładowe rozwiązania,
 6. tryb dokonywania i środki zaskarżenia od oceny pracy.5. Zasady zatrudniania nauczycieli.

a. Obowiązek informowania kuratora o wolnych stanowiskach pracy.

b. Rozwiązanie stosunku pracy w przypadku nieuzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

c. Obowiązek prowadzenia konsultacji dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

d. Kwalifikacje wymagane od pedagoga specjalnego.

 

Pytanie nr 1

Nauczyciel szkoły podstawowej uzyskał 15.07.2018r. stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego rozpoczął 01.09.2021r. Czy jego staż ulega skróceniu?

Odpowiedz

Tak, staż nauczyciela zostanie skrócony o rok czyli do jednego roku i 9 miesięcy, a zatem powinien zakończyć się 31.05.2023r.

Pytanie nr 2

Nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej uzyskał 15.10.2019r. stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, staż odbył w wymiarze 12 miesięcy. Od uzyskania stopnia awansu zawodowego cały czas pozostawał

w zatrudnieniu. Czy nauczyciel będzie mógł 01.09 2022r. rozpocząć staż na kolejny stopnień awansu zawodowego i ile wyniesie jego wymiar?

Odpowiedz

Tak, nauczyciel będzie mógł rozpocząć staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 01.09.2022r.
a jego wymiar wyniesie 9 miesięcy.

Prowadząca: Anna Król – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym organu nadzoru pedagogicznego, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

 

Cena szkolenia 299 zł

Czas trwania szkolenia: 5 godz.

Szkolenie zawiera dostęp do 5 godzin materiału nagranego w ramach szkolenia online na platformie ClickMeeting.

Pokaż więcej

Zawartość kursu

Nagranie webinaru

 • Nagranie webinaru
  05:00:13

Student Ratings & Reviews

Brak ocen
Brak ocen