Najnowsze zmiany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela

Najnowsze zmiany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela

Najnowsze zmiany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela

5 5 people viewed this event.

– konsekwencje w praktyce i dokumentacji

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione zmiany wynikające z dokumentu: ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wprowadzającego prawo do wcześniejszej emerytury dla określonej grupy nauczycieli z jednoczesnym określeniem zasady zatrudniania nauczycieli emerytów.

Nowelizacja doprecyzowuje i uzupełnienia regulacje wskazane w ustawie z 5 sierpnia 2022 r., którą wprowadzono istotne zmiany w zakresie oceny pracy oraz awansu zawodowego nauczycieli. Dotyczą one w szczególności odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela przez nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego czy zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli, którzy przed 1.09.2022 r. zmienili miejsce pracy.

Prowadzący omówi zmiany związane z modyfikacją sposobu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole, poszerzenia katalogu form kształcenia, które umożliwiają cudzoziemcom oraz obywatelom polskiego pochodzenia na stałe zamieszkującym za granicą uzyskanie certyfikatu znajomości języka polskiego bez zdawania egzaminu. Przedstawione zostaną również zasady uzyskiwania przez nauczycieli bonu na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych, wynikające z: ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z tego wyjątkowego i bardzo merytoryczne szkolenie, dzięki któremu uzupełnią Państwo swoją wiedzę odnoszącą się do nowych regulacji prawnych. Jesteśmy przekonani, że w nowym roku stanie się ona kluczem do sprawnego zarządzania prowadzoną przez Państwa jednostką oświatową.

Wybrane zagadnienia programu szkolenia:

 1. Przygotowanie do zawodu nauczyciela nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego.
 2. Zmiany w ocenie pracy nauczyciela:

  • nieobecności  w pracy nauczyciela mianowanego a ocena pracy,
  • okres dokonywania oceny pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza  ubiegać się awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego a zmienił miejsce zatrudnienia przed 1.09.2022 r.

 3. Bony na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych dla nauczycieli:

  • komu przysługuje świadczenie, jak często,
  • wartość bonu i do kiedy z niego należy  skorzystać

 4. Uprawnienia emerytalne dla nauczycieli:

  • prawo do wcześniejsze emerytury nauczycielskiej,
  • zatrudnianie nauczycieli emerytów,
  • Zmiany w dokonywaniu odpisu na ZFŚS dla nauczyciel będącymi emerytami, rencistami czy nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

 5. Zmiany w zakresie godzin dostępności dla określonej grupy nauczycieli.
 6. Obowiązek zgłaszania kuratorowi informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.
 7. Uzyskiwane przez cudzoziemca lub obywatela polskiego na stałe zamieszkującego za granicą urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego bez konieczności zdawania egzaminu.

Prowadząca: Anna Król –  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej. Kierownik Oddziału Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Katowicach, a także zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej. Przez wiele lat pełniąca funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli i nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

Miejsce szkolenia: online  na platformie CLICK MEETING

Termin szkolenia: 13.09.2023 godzina 9:00 – 12:00                                                     

Cena szkolenia 245 zł/os.

Liczba miejsc ograniczona. W przypadku zbyt małej ilości osób możliwa jest zmiana terminu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Aby zarejestrować się na to wydarzenie, odwiedź następujący adres URL:

 

Data

-
 

Lokalizacja

Udostępnij wydarzenie