Kompetencje dyrektora szkoły w zakresie warunków i sposobów oceniania w szkole

Kompetencje dyrektora szkoły w zakresie warunków i sposobów oceniania w szkole

52 52 people viewed this event.

Kompetencje dyrektora szkoły w zakresie warunków i sposobów oceniania w szkole – praktyka, przepisy, dokumentacja, nowatorskie rozwiązania a wysoka jakość pracy szkoły

Doskonalenie kompetencji dyrektorów w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego – priorytet MEiN w r. szk. 2023/2024. System edukacyjny w Polsce zakłada określoną celowość i etapowość oraz konkretne wytyczne dotyczące oceniania, które z jednej strony wymaga świadomości i zastosowania przepisów oraz ich znaczenia w praktyce, z drugiej zaś stawia przed oceniającymi wymóg rozumienia aspektów psychoedukacji i potrzeb rozwojowych uczniów. Mając tę wiadomość, dyrektor każdej szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego w formie kontroli oraz wspomagania, odpowiada za prawidłowość realizacji procesów oceniania. Dzieje się to zarówno w aspekcie przestrzegania przepisów prawa, jak również w aspekcie konieczności realizacji motywującej funkcji oceny i stosowania właściwych i poprawnych merytorycznie narzędzi pomiaru.

W czasie szkolenia zostaną omówione wszystkie aspekty roli dyrektora w kontekście obowiązujących przepisów, wskazane zostaną pułapki, wyzwania oraz wartościowe rozwiązania i warte uwagi dobre praktyki w obszarze oceniania wewnątrzszkolnego, a także zakresy kontroli i wspomagania jakie powinny zostać ujęte w ramach planu nadzoru.

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie na temat trudnych i zawiłych wątków związanych z efektywnym ocenianiem uczniów oraz roli dyrektora w tym procesie.

  1. Przypomnienie podstawowych pojęć i terminów oraz założeń dotyczących wszystkich aspektów oceniania wewnątrzszkolnego.
  2. Procesy oceniania a dokumentacja nauczycieli, dyrektora oraz inne dokumenty szkolne – zależności, korelacje, wymagania przepisów prawa – pośrednie i bezpośrednie.
  3. Różne podejścia do roli oceny w szkole – wymagania wobec nauczycieli, uczniów, rodziców.
  4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych a wybór i prawidłowe zastosowanie narzędzi pomiaru w odwołaniu m.in. do zapisów statutowych.
  5. Ocenianie zachowania – wartości i niebezpieczeństwa stosowanych rozwiązań w tym systemu punktowego.
  6. Problemy z ocenianiem, czyli o priorytetach, metodach, konsekwencjach w świetle prawa oświatowego i wyników badań naukowych.
  7. Prawo i praktyka, czyli o poprawności systemu oceniania w szkole – efekty prawidłowo sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
  8. WSO – jak stworzyć dokument ułatwiający ocenianie uczniów – zapisy statutu szkoły dotyczące oceniania.
  9. Ocenianie w praktyce – wątpliwości i najczęstsze błędy w ocenianiu, jak je rozwiązywać i jak korygować ?
  10. Innowacyjne podejście do oceniania wewnątrzszkolnego – dobre praktyki, możliwości wdrażania innowacji.

Szkolenie przeprowadzi ekspert do spraw nowych rozwiązań prawnych, edukator oświaty, ekspert do spraw nadzoru pedagogicznego i oceny pracy, dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli – Anna Stalmach-Tkacz.

• uczestnicy otrzymają materiały związane m.in. ze wzorami druków

• cena 245 zł/ osobę

• termin: 21 września 2023

• zaświadczenie akredytowanej placówki doskonalenia

• możliwość zakupienia w ramach dodatkowej opłaty za szkolenie systemu generującego ocenę pracy nauczyciela oraz plan nadzoru pedagogicznego

Event registration closed.
 

Data

21-09-2023 @ 10:00 to
21-09-2023 @ 12:00
 

Data Zakończenia Rejestracji

11-09-2023
 

Lokalizacja

Online event

Udostępnij wydarzenie